9.9.2018

Šok! Řada lékařů v kadaňské nemocnici nemá odborné zkoušky

Šokující informaci o kadaňské nemocnici přinesl server nasezdravotnictvi.cz. Podle zprávy, získané na základě zákona o svobodném přístupu k informacím, v ní pracuje osmnáct lékařů – cizinců bez odborných a jazykových zkoušek, což je třetí nejvyšší počet v celé České republice. Smutné prvenství drží se sedmadvaceti lékaři – cizinci krajská nemocnice v Karlových Varech a druhé místo patří s jednadvaceti lékaři – cizinci krajské nemocnici v Mostě. Výjimku, díky níž u nás mohou pracovat bez patřičného vzdělání, jim udělilo ministerstvo zdravotnictví.

V České republice lékaři chybí, a ta kadaňská samozřejmě není nijakou výjimkou. Přesto je však skutečnost, že jsme nuceni své životy svěřovat do rukou lékařů nemajících patřičné znalosti, neboť v zemích jejich původu není lékařské vzdělání shodné s našimi standardy, přinejmenším zarážející a varující.

Dalším problémem je také jazyková bariéra. Lékaři nerozumí pacientům a pacienti nerozumí lékaři. Stávají se tak naprosto kuriózní situace, kdy pacient hovoří o voze a lékař – cizinec o koze. Získali jsme například informaci od jednoho z pacientů kadaňské nemocnice, kterému arabský lékař při návštěvě pohotovosti s akutním zánětem nosních dutin doporučil namísto předepsání antibiotik návštěvu neurologa. Nenamáhal se přitom ani zvednout od stolu, aby jej vyšetřil. Kdyby se nemocný řídil jeho radou, tak čeká na ošetření ještě několik měsíců, neboť objednací doby na kadaňské neurologii jsou několikaměsíční.

Konkrétní počty lékařů – cizinců bez potřebných odborných a jazykových zkoušek v kadaňské nemocnici jsou následující:

Gynekologicko-porodnické odd. 5x
Ortopedické odd. 2x
Chirurgické odd. 5x
Dětské lékařství 3x
Anesteziologicko-resuscitační odd. 1x
Vnitřní lékařství 1x
Interní odd. 1x

Vedle toho zde slouží samozřejmě i řada dalších zahraničních lékařů, kteří zkoušky složené mají.

Národní demokracie si uvědomuje kritický nedostatek lékařů v naší zemi, což je v Kadani ještě navíc umocněno blízkostí německých hranic, kam řada z nich míří za lepším výdělkem. Přesto se nám hazardování se zdravím a životy kadaňských občanů, přijímáním lékařů - cizinců bez patřičného vzdělání a s neznalostí českého jazyka, nemůže zákonitě líbit. Jsme proto připraveni podniknout veškeré možné kroky ke zvýšení atraktivity kadaňské nemocnice pro lékaře, ostatní nemocniční personál a v neposlední řadě i pro pacienty.

Předsednictvo místní organizace Národní demokracie Kadaň


Pokračování článku: Porušuje kadaňská nemocnice zákon?

Vytvořte si s Mozello web nebo e-shop.

Rychle, snadno a bez programování.

Nahlásit porušení pravidel Podrobnosti