15.9.2018

Porušuje kadaňská nemocnice zákon?


Řadu reakcí vyvolal náš článek týkající se kadaňské nemocnice, který jsme zveřejnili před několika dny. Mnoho z vás nám zaslalo své vlastní zkušenosti, další je zveřejnili v diskusích ve facebookových skupinách. Ve většině případů jste se shodli na tom, že úroveň naší nemocnice není na zrovna vysoké úrovni, a že s částí lékařů se nelze domluvit ani za pomoci ostatního nemocničního personálu.

Zareagoval i ředitel městské nemocnice zveřejněním tiskové zprávy s titulkem „Spokojenost s Nemocnicí Kadaň postupně narůstá. Přibývají pacienti i zdravotníci.“ V ní kromě vyjádření spokojenosti nad otevíráním nových ordinací a zvýšeným počtem (spokojených?) pacientů zmiňuje své nadšení nad projektem Ukrajina, v jehož rámci prý u nás nastoupilo sedmnáct tamních lékařů. Lékaři z arabských a afrických zemí, působící v kadaňském špitálu, však do něj zcela určitě nespadají a byli přijati mimo tento projekt.
Vraťme se ale zpět k tolik opěvovanému projektu Ukrajina. K němu totiž v nedávných dnech uspořádala tiskovou konferenci Česká lékařská komora. Zpráva z ní, podepsaná jejím prezidentem MUDr. Milanem Kubkem, je velice zajímavá a proto si dovolíme z ní citovat:


Ohrožení zdraví a bezpečnosti pacientů - tisková konference k projektu Ukrajina

„Podle údajů, které po zaplacení částky 21 000,- Kč poskytlo Ministerstvo zdravotnictví ČR lékařské komoře, pracuje v České republice 423 cizinců (převážně Ukrajinců) na základě povolení ministerstva k výkonu odborné praxe. Podle ministerstva přišlo 145 těchto cizinců v rámci tzv. Projektu Ukrajina.
Porušování zákona spočívá v tom, že cizinci bez aprobační zkoušky pracují samostatně bez dozoru. 
Cizinec bez aprobační zkoušky nemůže vykonávat lékařské povolání! Na základě povolení ministerstva zdravotnictví může pouze vykonávat odbornou praxi (tak jako medik v 6. ročníku studia), a to pod přímým odborným vedením kvalifikovaného lékaře (lékař se specializovanou způsobilostí a praxí nejméně ještě 3 roky po atestaci), který musí být fyzicky přítomen. Na každého cizince musí být ze zákona jeden plně kvalifikovaný lékař s praxí, který nemůže být zároveň školitelem žádného dalšího lékaře bez atestace. Personálně zdevastované regionální nemocnice, které využívají jako lacinou pracovní sílu cizince bez ověřené znalosti češtiny a bez ověření odborných znalostí, nesplňují podmínky pro to, aby v nich mohlo větší množství cizinců odbornou praxi vykonávat. Pokud by totiž tyto nemocnice měly dostatek kvalifikovaných lékařů, pak by žádné cizince nepotřebovaly. Skutečnost je taková, že nemocnice zákon porušují, jejich zřizovatelé s tím souhlasí a ministerstvo zdravotnictví toto svojí nečinností kryje a podporou tzv. Projektu Ukrajina navíc porušování zákona spoluorganizuje.“

Ptáme se proto, zda v kadaňské nemocnici také dochází ke zmiňovanému porušování zákona. Podle vlastních zkušeností i informací získaných od vás, našich čtenářů, usuzujeme, že ano! Řada z vás potvrzuje, že často především na pohotovosti není možné s přítomným lékařem - cizincem hovořit českým jazykem a žádný lékař – školitel nebývá přítomen. To jsou nezpochybnitelná fakta!!!

Jak jsme již psali v minulém článku, jsme si vědomi akutního nedostatku lékařů v celé naší zemi. Přesto však nemůžeme mlčet a přivírat oči nad obcházením zákonů a především riskováním se zdravím a životy kadaňských občanů.

Předsednictvo místní organizace Národní demokracie KadaňVytvořte si s Mozello web nebo e-shop.

Rychle, snadno a bez programování.

Nahlásit porušení pravidel Podrobnosti