27.1.2019

Facebook zcenzuroval článek o připravovaném zákazu cenzury

Trestat omezování svobody projevu na sociálních sítích chce skupina poslanců v čele s Václavem Klausem mladším. Předkládají proto novelu trestního zákoníku, podle které by se uvedené jednání stalo trestným činem trestaným až třemi roky vězení, zákazem činnosti, nebo peněžitým trestem. Více informací si můžete přečíst v článku zveřejněném v Lidových novinách.

Výše uvedený článek jsem sdílel na sociální síti Facebook, kde vydržel pouhých pár hodin, než byl odstraněn bdělým okem cenzora. To by tak hrálo, aby si každý zveřejňoval, co chce. Povoleny jsou pravděpodobně pouze pochvalné a oslavné ódy na Marka Zuckerberga, informace o pořádání sbírek pro levicová individua, články vítající příchod muslimských imigrantů do Evropy apod. Naopak zakázány jsou informace o jejich kriminalitě, zvěrstvech islámu, vtipy a nyní i zprávy o poslaneckých iniciativách, které mají za cíl zabránit dalšímu osekávání svobody slova.

Je na místě si proto připomenout článek 17 Listiny základních práv a svobod, která je součástí ústavního pořádku České republiky:

1.     Svoboda projevu a právo na informace jsou zaručeny.

2.     Každý má právo vyjadřovat své názory slovem, písmem, tiskem, obrazem nebo jiným způsobem, jakož i svobodně vyhledávat, přijímat a rozšiřovat ideje a informace bez ohledu na hranice státu.

3.     Cenzura je nepřípustná.

Jestliže chtějí provozovatelé sociálních sítí fungovat na našem území, musí být jednoznačně jejich povinností dodržování našich zákonů. To znamená i dodržování Listiny základních práv a svobod, která jednání, které v současné době předvádí především Facebook, zakazuje!

Petr K.Vytvořte si s Mozello web nebo e-shop.

Rychle, snadno a bez programování.

Nahlásit porušení pravidel Podrobnosti